Kierowcy z Ukrainy.

Kierowca z Ukrainy.
Agencja kierowcy z Ukrainy tel. 784 207 700

Przyrost w firmach przewozowych pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton powoduje automatyczne zwiększenie popytu na kierowców.

Ogromne zapotrzebowanie na kierowców w polskich firmach przekłada się na wzrost zatrudnienia kierowców z Ukrainy.

 

Kierowca z Ukrainy, który w Polsce zarabia odpowiednio większe pieniądze jest bardzo zmotywowany żeby spełnić wszelkie stawiane przez pracodawcę oczekiwania.

Kierowca z Ukrainy zwykle bardzo przykłada się do pracy i stara się o uzyskanie możliwości dalszego zatrudnienia w Polsce.

Sytuacja polityczno-gospodarcza na Ukrainie stała się jednym z motorów dynamicznego wzrostu zatrudnienia kierowcow z Ukrainy w Polsce. 

 

Przedsiębiorca transportowy decydujący się na zatrudnienia obcokrajowca z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej musi mieć świadomość obowiązków jakie na nim spoczywają z tego tytułu.

 

Prościej mają przewoźnicy, którzy chcą zatrudnić na nie dłużej niż sześć miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy kierowcow z Ukrainy, Rosjan i Białorusinów. Dla takich szoferów nie potrzebują oni zezwolenia na pracę. Firma transportowa zainteresowana przyjęciem kierowcy z Ukrainy składa tylko w urzędzie pracy specjalne oświadczenie o zamiarze jego zatrudnienia. W tym dokumencie podaje dane identyfikacyjne swoje i jego oraz wskazuje okres, w jakim miałby pracować.

 

Kierowcy C-E z Ukrainy chętnie podejmują prace za 7000-8000 zl za cały miesiąc w trase! Jest ich kolejka do takiej pracy! Czasy się zmieniają...

 

OFERUJEMY PAŃSTWU BARDZO WYGODNĄ FORMĘ REZERWACJI PRACOWNIKÓW, POZWALAJĄCĄ DOBRAĆ GOTOWEGO DO PRACY KIEROWCĘ Z UKRAINY ZE WSZELKIMI UPRAWNIENIAMI PRAKTYCZNIE OD RĘKI.

 

Instruktor techniki jazdy ze znajomością języka ukraińskiego

Instruktor doskonalenia 

techniki jazdy ze znajomością języka ukraińskiego, rosyjskiego zaprasza do współpracy OSK oraz firmy transportowe.

Kontakt +48784207700

Kierowcy z Ukrainy.
Kierowcy z Ukrainy.